Om Anderbeck Konsult

Anderbeck Konsult ägs och drivs av Annika Anderbeck, som har lång erfarenhet av att arbeta med stödjande samtal, KBT-terapi, utvecklings- och förändringsprocesser för grupper och för individer på olika nivåer såväl inom offentlig verksamhet som i det privata näringslivet. Hennes nätverk är därför brett och omfattar bland annat områden som till exempel rekrytering, bemanning, ekonomi, finans, it, teknik, life science, service, media och vård & omsorg.

Genom sin kompetens, erfarenhet och personlighet har Annika Anderbeck förmågan att skapa reflektion, tydliggöra individens resurser, engagemang och visa på olika perspektiv.

Med en bakgrund som bland annat personalansvarig, har Annika Anderbeck fått stor förståelse och känsla för företag och organisationer i tillväxt eller i annan stark förändring. Därför är hon väl förtrogen med de krav och förväntningar som ställs på ledare och medarbetare.

Annika Anderbeck har akademisk examen, utbildad i steg-1 KBT (Kognitiv Beteendeterapi) via KOGNIO, ICF certifierad ACC coach, certifiering i JTI instrument (MBTI), bla vidareutbildad i KBT vid sömnstörningar.